Oxidované asfaltové pásy

jsou tradičními výrobky, kdy je ropný destilát upraven do zpracovatelné podoby oxidací. Tyto výrobky se vyznačují dobrou zpracovatelností za vyšších teplot, nízkou elasticitou a nižší plasticitou, vyšší teplotou ohybu za nízkých teplot. V současné době se převážně používají jako vodotěsné izolace méně náročných staveb, jako parotěsné izolace, izolace proti radonu a tlakové vodě ve spodních stavbách a vrchní vrstva plochých střech na stabilních podkladech.

OXIDOVANÉ PÁSY TYPU S – VRCHNÍ

(natavitelné s krycí vrstvou asfaltu nad 1mm)

LOGA-10

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistné hydroizolační vrstvy. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální průměrná teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C.  Pásy je nutné před použitím uskladnit do temperované místnosti tak dlouho, dokud nedosáhnou požadovaných parametrů pro zpracování. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.
Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL+GV g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±100 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.5+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
2.5*10-15 (±0.2* 10-15)

LOGA-09

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistné hydroizolační vrstvy. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální průměrná teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C.  Pásy je nutné před použitím uskladnit do temperované místnosti tak dlouho, dokud nedosáhnou požadovavaných parametrů pro zpracování. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.
Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL+GV g/m2
Tloušťka  
4.0±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±100 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.5+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
2.5*10-15 (±0.2* 10-15)

LOGA-08

Na plochých střechách se pás používá jako vrchní vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů na stabilních podkladech. Doporučujeme jej kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C Velikost spojů (přesahů) v podélném směru min.100 mm, v příčném 150 (min. 120) mm.

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Hrubozrnný břidličný posyp. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60±5 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná fólie.
Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL+GV g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±100 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.5+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
2.5*10-15 (±0.2* 10-15)
UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00

UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363

Share This