MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

vyznačují se vynikající zpracovatelností, elasticitou, nízkou teplotou ohybu za nízkých teplot a dlouhou životností. Modifikované asfaltové pásy se používají  na všechny aplikace vodotěsných, parotěsných a protiradonových systémů, zvláště v případě středně a více náročných staveb nebo všude tam, kde investor upřednostňuje dlouhou životnost a bezporuchovost vodotěsných izolací.Pro mechanicky kotvené systémy se z našeho sortimentu používají pásy výhradně modifikované SBS s kombinovanou, případně se spřaženou, nosnou vložkou z PES a skelných vláken.Mechanicky kotvené systémy mohou být jednovrstvé, kotvené v přesazích, nebo  dvouvrstvé, kdy je mechanicky kotven spodní, podkladní, pás.

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – VRCHNÍ

  LOGA-16

Na plochých střechách se používá jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště na stabilním podkladu. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).

 

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Hrubozrnný břidličný posyp v barvě šedé nebo barvené. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60±5 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná polyetylénová fólie

 

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
HMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
GV / 60 g/m2
Tloušťka  
3.7±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
450±150 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.0+5.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C

  LOGA-01

Na plochých střechách se pás používá jako finální vrstva hydroizolačního  souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C . Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).

 

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Hrubozrnný břidličný posyp v barvě šedé nebo barvené. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka z polyesterového rouna vyztužená, impregnovaná.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.

 

 

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
HMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
PV+ST g/m2
Tloušťka  
4.2±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
550±150 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
750±150 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
45.0±10 %
Největší protažení – podélný směr 
45.0+10 %
Ohyb na trnu, max., d=30 
-25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C

 

UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00

Provozní doba Nakládky a vykládky
Po - Pá    6:00 -  14:00

 

UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363

Share This