OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY TYPU A,R

  LOGA-19

Pás se používá pro dočasná izolační opatřeni, dále jako separační a ochranná vrstva.Pásy se zpracovávají volným položením na podklad nebo mechanickým kotvením. Spoje se řeší volným přeložením. Velikost přesahů min. 100 mm.

LOGA-17

Pás se používá jako podkladní a pojistná izolace pod skládané krytiny. Dále je vhodný jako dočasná izolační opatření, separační nebo doplňková izolační vrstva. Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje je možné řešit natavením, velikost podélných a příčných spojů (přesahů) 100 (min.80) mm, a nebo volným přeložením při dvojnásobné velikosti přesahů.

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Asfaltová penetrace

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:
Nosná vložka SHL min. 280 g/m2
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
Povrchová úprava – spodní  
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
SHL min. 280 g/m2
Tloušťka  
0.7±0.1 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
400±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
3.0±1.5 %
Největší protažení – podélný směr 
3.0+1.5%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
– °C

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
 Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce do 1 mm.

Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné rohože o min. plošné hmotnosti 60±5 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce do 1 mm.
Úprava dolního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
JMP
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
GV 60
Tloušťka  
1.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±80 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
500±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0%
Největší protažení – podélný směr 
4.0+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C

LOGA-18

Podkladní, vyrovnávací a pojistná izolace  pod skládané krytiny. Dále je pás vhodný jako dočasné izolační opatření, separační nebo doplňková izolační vrstva. Pásy se zpracovávají volným položením na podklad nebo mechanickým kotvením. Spoje je možné řešit natavením, velikost podélných a příčných spojů (přesahů) 100 (min. 80) mm, a nebo volným přeložením při dvojnásobné velikosti přesahů. Minimální teplota ovzduší a vlastního pásu při zpracování je +5 °C

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
 Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce do 1 mm.

Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné rohože o min. plošné hmotnosti 60±5 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce do 1 mm.
Úprava dolního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
JMP
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
GV 60
Tloušťka  
1.9±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±80 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
500±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0%
Největší protažení – podélný směr 
4.0+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C

UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00

UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363
Share This