MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

vyznačují se vynikající zpracovatelností, elasticitou, nízkou teplotou ohybu za nízkých teplot a dlouhou životností. Modifikované asfaltové pásy se používají  na všechny aplikace vodotěsných, parotěsných a protiradonových systémů, zvláště v případě středně a více náročných staveb nebo všude tam, kde investor upřednostňuje dlouhou životnost a bezporuchovost vodotěsných izolací.Pro mechanicky kotvené systémy se z našeho sortimentu používají pásy výhradně modifikované SBS s kombinovanou, případně se spřaženou, nosnou vložkou z PES a skelných vláken.Mechanicky kotvené systémy mohou být jednovrstvé, kotvené v přesazích, nebo  dvouvrstvé, kdy je mechanicky kotven spodní, podkladní, pás.

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY

PODKLADNÍ A POJISTNÉ

  SKLOARD SBS 15

Ve spodních stavbách se pás používá proti vlhkosti a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách. Na plochých střechách se pás používá jako podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností.Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných i příčných spojů 100 mm (min. 80 mm).

 

  SKLOARD SBS 25

Ve spodních stavbách se pás používá proti vlhkosti a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách. Na plochých střechách se pás používá jako podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností.Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných i příčných spojů 100 mm (min. 80 mm).).

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy .
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2, 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy .
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JPM
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
ST g/m2
Tloušťka  
4.0±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
1400±400 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
1400±400 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
15.0±5.0/-2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
15.0+5.0/-2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C
Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2, 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie
Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JPM
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
ST g/m2
Tloušťka  
4.0±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
1400±400 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
1400±400 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
15.0±5.0/-2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
15.0+5.0/-2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C

  LOGA-13

Ve spodních stavbách se pás používá proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Používá se také jako protiradonová bariéra. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost příčných a podélných spojů 100 mm (min. 80 mm).

 ELASTARD STICKER

Podkladní samolepící vrstvy na EPS, podkladní vrsty a mezivrstvy a pojistné izolace u skládané krytiny.

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy .
Nosná vložka:
Nosná vložka z polyesterového rouna, impregnovaného. 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy .
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JPM
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
PV g/m2
Tloušťka  
4.0±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
550±400 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
750±400 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
45±10%
Největší protažení – podélný směr 
45±10%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
9.4*10-12 (±0.9* 10-12)

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy .
Nosná vložka:
Nosná vložka z polyesterového rouna, impregnovaného. 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy .
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
JPM
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
PV g/m2
Tloušťka  
3.0±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
350±100 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
23±10%
Největší protažení – podélný směr 
23±10%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
85 °C
 

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY

se spřaženou nosnou vložkou z GV a hliníkové fólie

  LOGA-15

Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistná hydroizolační vrstva. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

LOGA-14  Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistná hydroizolační vrstva. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).
Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL + GV g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
450±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
6.0±4.0 %
Největší protažení – podélný směr 
6.0+4.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
3.9*10-15 (±0.4* 10-15)
Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL + GV g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
450±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
6.0±4.0 %
Největší protažení – podélný směr 
6.0+4.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
3.9*10-15 (±0.4* 10-15)

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – VRCHNÍ

 ROOFARD ŠEDÝ

Na plochých střechách se používá jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště na stabilním podkladu. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).

  LOGA-01

Na plochých střechách se pás používá jako finální vrstva hydroizolačního  souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C . Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
HMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
GV / 60 g/m2
Tloušťka  
3.7±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
450±150 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.0+5.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C
Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Hrubozrnný břidličný posyp v barvě šedé nebo barvené. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60±5 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná polyetylénová fólie

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Hrubozrnný břidličný posyp v barvě šedé nebo barvené. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka z polyesterového rouna vyztužená, impregnovaná.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
HMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
PV+ST g/m2
Tloušťka  
4.2±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
550±150 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
750±150 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
45.0±10 %
Největší protažení – podélný směr 
45.0+10 %
Ohyb na trnu, max., d=30 
-25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C

  ELASTARD 15 DESIGN

Na plochých střechách se pás používá jako finální vrstva hydroizolačního  souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C . Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Hrubozrnný břidličný posyp v barvě šedé nebo barvené. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka z polyesterového rouna vyztužená, impregnovaná.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
HMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
PV+ST g/m2
Tloušťka  
4.2±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
550±150 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
750±150 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
45.0±10 %
Největší protažení – podélný směr 
45.0+10 %
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
100 °C

UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00
UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363
Share This