Oxidované asfaltové pásy

jsou tradičními výrobky, kdy je ropný destilát upraven do zpracovatelné podoby oxidací. Tyto výrobky se vyznačují dobrou zpracovatelností za vyšších teplot, nízkou elasticitou a nižší plasticitou, vyšší teplotou ohybu za nízkých teplot. V současné době se převážně používají jako vodotěsné izolace méně náročných staveb, jako parotěsné izolace, izolace proti radonu a tlakové vodě ve spodních stavbách a vrchní vrstva plochých střech na stabilních podkladech.

OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY TYPU S – PODKLADNÍ

( nastavitelné s krycí vrstvou asfaltu nad 1 mm )

LOGA-06

Ve spodních stavbách   proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy.U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

LOGA-07

Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy kde je požadována velká pevnost. Používá se také jako protiradonová bariéra. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
 Jemnozrnný minerální posyp.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné rohože o min. plošné hmotnosti 60±5 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná fólie.

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
GV 60 g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±80 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
600±150 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0%
Největší protažení – podélný směr 
4.0+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
80 °C

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
 Jemnozrnný minerální posyp.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná fólie.

Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  

 

JMP

 

 

Povrchová úprava – spodní  

 

LTF

 

 

Typ nosné vložky, plošná hmotnost 

 

ST 200 g/m2

 

 

Tloušťka  

 

4.0±0.2 mm

 

 

Největší tahová síla – příčný směr 

 

1500±200 N/50 mm

 

 

Největší tahová síla – podélný směr 

 

1500±200 N/50 mm

 

 

Největší protažení – příčný směr

 

4.0±2.0%

 

 

Největší protažení – podélný směr 

 

4.0+2.0%

 

 

Ohyb na trnu, max., d=30 

 

0 °C

 

 

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 

 

80 °C

 

 

Součinitel difuze radonu v izolaci:  

 

8.8*10-12 (±0.9* 10-12)

LOGA-10

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistné hydroizolační vrstvy. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální průměrná teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C.  Pásy je nutné před použitím uskladnit do temperované místnosti tak dlouho, dokud nedosáhnou požadovaných parametrů pro zpracování. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

LOGA-09

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistné hydroizolační vrstvy. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální průměrná teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C.  Pásy je nutné před použitím uskladnit do temperované místnosti tak dlouho, dokud nedosáhnou požadovavaných parametrů pro zpracování. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.
Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL+GV g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±100 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.5+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
2.5*10-15 (±0.2* 10-15)

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.
Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL+GV g/m2
Tloušťka  
4.0±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±100 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.5+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
2.5*10-15 (±0.2* 10-15)

OXIDOVANÉ PÁSY TYPU S – VRCHNÍ

(natavitelné s krycí vrstvou asfaltu nad 1mm)

LOGA-08

Na plochých střechách se pás používá jako vrchní vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů na stabilních podkladech. Doporučujeme jej kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C Velikost spojů (přesahů) v podélném směru min.100 mm, v příčném 150 (min. 120) mm.

Složení pásu:
Úprava horního povrchu pásu:
Hrubozrnný břidličný posyp. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60±5 g/m2.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná fólie.
Technické parametry:
Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL+GV g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
300±100 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
Největší protažení – podélný směr 
4.5+2.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
2.5*10-15 (±0.2* 10-15)
UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00
UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363
Share This