Asfaltové pásy

home

Používají se pro vodotěsné systémy střešních plášťů, teras, zelených střech, spodních staveb, jako parotěsné zábrany či případně protiradonové izolace. Tyto pásy se v zásadě rozdělují na pásy z oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu. Tzv. oxidované asfaltové pásy jsou tradičními výrobky, kdy je ropný destilát upraven do zpracovatelné podoby oxidací. Tyto výrobky se vyznačují dobrou zpracovatelností za vyšších teplot, nízkou elasticitou a nižší plasticitou, vyšší teplotou ohybu za nízkých teplot. V současné době se převážně používají jako vodotěsné izolace méně náročných staveb a jako parotěsné a provizorní izolace proti srážkové vodě. Modifikované asfaltové pásy se v současnosti dělí na modifikované APP (ataktický polypropylén) a SBS (styrén-butadien-styrén). APP modifikované asfaltové pásy se vyznačují dobrou tepelnou odolností, zvýšenou plasticitou, střední teplotou ohybu za nízkých teplot a nízkou elasticitou.

OXIDOVANÉ PÁSY


Oxidované pásy jsou tradičními výrobky, kdy je ropný destilát upraven do zpracovatelné podoby oxidací. Tyto výrobky se vyznačují dobrou zpracovatelností za vyšších teplot, nízkou elasticitou a nižší plasticitou, vyšší teplotou ohybu za nízkých teplot. V současné době se převážně používají jako vodotěsné izolace méně náročných staveb a jako parotěsné a provizorní izolace proti srážkové vodě.

koupitzobrazit

MODIFIKOVANÉ PÁSY

vyznačují se vynikající zpracovatelností, elasticitou, nízkou teplotou ohybu za nízkých teplot a dlouhou životností. Modifikované asfaltové pásy se používají  na všechny aplikace vodotěsných, parotěsných a protiradonových systémů, zvláště v případě středně a více náročných staveb nebo všude tam, kde investor upřednostňuje dlouhou životnost a bezporuchovost vodotěsných izolací.Pro mechanicky kotvené systémy se z našeho sortimentu používají pásy výhradně modifikované SBS s kombinovanou, případně se spřaženou, nosnou vložkou z PES a skelných vláken.Mechanicky kotvené systémy mohou být jednovrstvé, kotvené v přesazích, nebo  dvouvrstvé, kdy je mechanicky kotven spodní, podkladní, pás.

zobrazitkoupit

UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00

Provozní doba Nakládky a vykládky
Po - Pá    6:00 -  14:00

 

UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363

Share This