MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

vyznačují se vynikající zpracovatelností, elasticitou, nízkou teplotou ohybu za nízkých teplot a dlouhou životností. Modifikované asfaltové pásy se používají  na všechny aplikace vodotěsných, parotěsných a protiradonových systémů, zvláště v případě středně a více náročných staveb nebo všude tam, kde investor upřednostňuje dlouhou životnost a bezporuchovost vodotěsných izolací.Pro mechanicky kotvené systémy se z našeho sortimentu používají pásy výhradně modifikované SBS s kombinovanou, případně se spřaženou, nosnou vložkou z PES a skelných vláken.Mechanicky kotvené systémy mohou být jednovrstvé, kotvené v přesazích, nebo  dvouvrstvé, kdy je mechanicky kotven spodní, podkladní, pás.

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – se spřaženou nosnou vložkou z GV a hliníkové fólie

  LOGA-15

Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistná hydroizolační vrstva. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

 

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL + GV g/m2
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
450±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
6.0±4.0 %
Největší protažení – podélný směr 
6.0+4.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
3.9*10-15 (±0.4* 10-15)

  LOGA-09

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistná hydroizolační vrstva. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).


 

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
JMP
Povrchová úprava – spodní  
LTF
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL + GV g/m2
Tloušťka  
4.0±0.2 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
450±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
6.0±4.0 %
Největší protažení – podélný směr 
6.0+4.0%
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
Součinitel difuze radonu v izolaci 
3.9*10-15 (±0.4* 10-15)

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – VRCHNÍ

UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00

UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363
Share This