ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

Hydroizolační systém FATRAFOL-H je určen zpravidla pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové povlaky staveb proti nežádoucímu působení vody, některých kapalin a radonu. Je určen pro vytváření povlakových hydroizolací všech typů pozemních a vybraných druhů inženýrských staveb. Je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým druhem korozního namáhání. Univerzálnost systému FATRAFOL-H je založena na široké variabilnosti a vzájemné kompatibilitě materiálů vytvořených na jednotné bázi. Umožňuje vzájemnou kombinaci a napojování hydroizolačních materiálů s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro dané prostředí. Zejména pro stavby zatížené tlakovou vodou nebo stavby s nejvyšším požadavkem na hydroizolační bezpečnost je určen pasivní sanační hydroizolační systém FATRAFOL-HP.

FATRAFOL 803, 803/V (803/VS)

izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti , tlakové vod ě a radonu

Fólie je určena k izolacím pozemních a podzemních částí staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, k izolacím nádrží, jímek, zemědělských staveb, vodních staveb a úložišť průmyslových produktů, jejichž chemické působení odpovídá odolnosti fólie garantované výrobcem. Dále se používá jako izolační vrstva systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Vytváří také protiradonovou bariéru.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Fólie na stavbách mohou pokládat pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. Fólie se aplikují v souladu se zásadami stanovenými v konstrukčních předpisech FATRAFOL-H a FATRAFOL-HP.

PVCPCERTIFIKÁT

SPECIFIKACE

 • nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-­P)
 • FATRAFOL 803 je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 803/V vícenásobnou extruzí
 • fólie má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí
Rozměry
NázevTloušťka (mm)Šířka (mm)Délka návinu (kg)Role (m²)
FATRAFOL 8030,6 mm1300 mm50,0 m65,00 m²
FATRAFOL 8030,8 mm1300 mm35,0 m42,00 m²
FATRAFOL 8031,0 mm1300 mm30,0 m39,00 m²
FATRAFOL 8031,5 mm1300 mm20,0 m26,00 m²
FATRAFOL 8032,0 mm1200 mm15,0 m18,00 m²
FATRAFOL 803/V1,0 mm2000 mm25,0 m60,00 m²
FATRAFOL 803/V1,5 mm2000 mm15,0 m40,00 m²
Barevnost

color-08color-09

FATRAFOL 813/VS

izolace spodních částí staveb proti vlhkosti, tlakové, prosakující vodě a radonu

PVC-P hydroizolační fólie se zabudovaným skleněným rounem je opatřena žlutou signální vrstvou, umožňující snadnější identifikaci mechanického poškození. Je určena k sevřeným izolacím staveb proti agresivní, tlakové a prosakující vodě, do prostředí, kde může dojít ke kontaminaci ropnými látkami jako jsou minerální oleje a motorová nafta, pro vkládání do stěnových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 14909:2006, pro opracování dlouhých svislých ploch a k vytvoření účinné protiradonové bariéry. S výhodou ji lze použití při práci za velmi vysokých okolních teplot.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Fólie na stavbách mohou pokládat pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. Fólie se aplikují v souladu se zásadami stanovenými v konstrukčních předpisech FATRAFOL-H a FATRAFOL-HP.

SPECIFIKACE

 • fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu se zabudovaným skleněným  rounem, typ T podle ČSN EN 13967:2005/A1:2007
 • je vyrobena vícenásobnou extruzí
 • je opatřena signální vrchní vrstvou žluté barvy
 • má vysokou pevnost a dobrou chemickou odolnost vůči vodám se znečištěním ropnými látkami.
 • rozměrově stabilní za vysokých vnějších teplot
Rozměry
NázevTloušťka (mm)Šířka (mm)Délka návinu (kg)Role (m²)
FATRAFOL 813/V
FATRAFOL 813/VS
1,5 mm2050 mm20,0 m41,00 m²
FATRAFOL 813/V
FATRAFOL 813/VS
2,0 mm2050 mm15,0 m30,75 m²
Barevnost

color-09

EKOPLAST 806

izolace spodních částí staveb proti vlhkosti, tlakové, prosakující vodě a radonu

Fólie EKOPLAST 806 je určena k vytváření izolačních plášťů u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek proti jejich úniku do podzemních a povrchových vod. Je vhodná např. pro těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek proti únikům benzínů, petroleje, motorové a topné nafty, topných olejů. Současně plní i funkci izolace proti vodě a funkci účinné protiradonové bariéry. Nelze ji použít jako lícovou izolaci nádrží na skladování ropných látek.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Fólie na stavbách mohou pokládat pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. Fólie se aplikují v souladu se zásadami stanovenými v konstrukčním předpisu FATRAFOL-H.


PVCPCERTIFIKÁT

 

SPECIFIKACE

 •  EKOPLAST 806 je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC­-P), typ T podle ČSN EN 13967:2005/A1:2007
 • fólie je vyrobena válcováním a laminací
 • zvýšená odolnost vybraným ropným látkám

STAFOL 914

izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu

 

Fólie je určena k hydroizolacím staveb proti zemní vlhkosti, nelze ji použít při namáhání tlakovou vodou. Je vhodná především jako hydroizolace podlahových ploch průmyslových, obchodních a skladových hal, obvodového zdiva u nových objektů i rekonstrukcí, v prostředí s vysokou agresivitou (výskyt anorganických kyselin, zásad a jejich solí), ochranná nebo separační vrstva v konstrukci podlahy, apod.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Fólie na stavbách mohou pokládat pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. Fólie se aplikují v souladu se zásadami stanovenými v konstrukčním předpisu FATRAFOL-H.


PVCPCERTIFIKÁT

 

SPECIFIKACE

 • nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-­P), typ A
 •  je vyrobena válcováním a laminací
Rozměry
NázevTloušťka (mm)Šířka (mm)Délka návinu (kg)Role (m²)
STAFOL 9140,7 mm1300 mm50,0 m65,00 m²
STAFOL 9140,8 mm1200 mm30,0 m42,00 m²
Barevnost

color-10

UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 049
obchod@uotex.cz I www.uotex.cz
IČ: 62062441 DIČ: CZ62062441

Provozní doba
Pondělí    6:00 – 15:00
Úterý       6:00 – 15:00
Středa     6:00 – 15:00
Čtvrtek    6:00 – 15:00
Pátek       6:00 – 14:00

UOTEX, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 7363

Share This