IPARD V60S35

asfaltový OXIDOVANý pÁS
IPARD V60 S35

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.
Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Asfaltová penetrace

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:
Nosná vložka SHL min. 280 g/m2
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná fólie

 

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
Povrchová úprava – spodní  
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
SHL min. 280 g/m2
Tloušťka  
0.7±0.1 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
400±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
3.0±1.5 %
Největší protažení – podélný směr 
3.0+1.5%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
– °C

 

WYNYARD A 330

asfaltový OXIDOVANÝ PÁS
Wynyard a 330

Pás se používá pro dočasná izolační opatřeni, dále jako separační a ochranná vrstva.Pásy se zpracovávají volným položením na podklad nebo mechanickým kotvením. Spoje se řeší volným přeložením. Velikost přesahů min. 100 mm.

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Asfaltová penetrace

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:
Nosná vložka SHL min. 280 g/m2
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná fólie

 

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
Povrchová úprava – spodní  
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
SHL min. 280 g/m2
Tloušťka  
0.7±0.1 mm
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
Největší tahová síla – podélný směr 
400±100 N/50 mm
Největší protažení – příčný směr
3.0±1.5 %
Největší protažení – podélný směr 
3.0+1.5%
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
– °C