Dne 27.7.2016 nám byly vystaveny Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky osvědčení o zápisu ochranných známek na asfaltové pásy značek ELASTARD, IPARD, BITARD, RADONARD, SKLOARD, ROOFARD.

Share This